15 มิ.ย. 58 ลงพื้นที่ตำบลสลุย

คณะทำงานสภาองค์กรชุมชนฯจังหวัด ลงพื้นที่ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558 นายรัชตะ มารัตน์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน พร้อมกองเลขา อังวิภา โสมขันเงิน และสาวิตรี เข็มวงค์ ลงพื้นที่ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่อเปิดสภาองค์กรชุมชนตำบลสลุย ซึ่งเป็นสภาที่ 65 ของจังหวัดชุมพร

pic01 pic02 pic05
pic03 pic04