Display #
Title Author Hits
ยื่นแผนสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลบางหมาก Super User 713
เวทีปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยตำบลนาทุ่ง Super User 528
3 ตุลาคม 2558 เวทีการพัฒนายกระดับสภาองค์กรชุมชนตำบล สู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง Super User 640
29 กันยายน 2558 เวทีตามแผนงานกิจกรรมการเตรียมความพร้อมคณะทำงานและผู้เดือดร้อน ตำบลด่านสวี Super User 728
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนในการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร Super User 695
วันที่ 19-20 กันยายน 2558 จัดอบรมโปรแกรมควันตัม จีไอเอส ตำบลหาดทรายรีและด่านสวี Super User 688
10 ก.ค. 58 เวทีประชุมสมัชชาพลเมือง Super User 710
18 มิ.ย. 58 ร่วมประชุมการตรวจสอบของกระทรวง พม. Super User 738
17 มิ.ย. 58 สำนักตรวจสอบ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ลงตรวจสอบขบวนฯ Super User 828
15 มิ.ย. 58 ลงพื้นที่ตำบลสลุย Super User 754