วันที่ 19-20 กันยายน 2558 จัดอบรมโปรแกรมควันตัม จีไอเอส ตำบลหาดทรายรีและด่านสวี

วันที่ 19-20 กันยายน 2558 กองเลขาขบวนจังหวัดชุมพรลงพื้นที่หนุนเสริม คณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินตำบลหาดทรายรี และตำบลด่านสวี จัดอบรมเทคนิคการจัดเก็บข้อมูลผู้เดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย โดยการจับพิกัด GPS และจัดทำข้อมูลในโปรแกรม Quantum GIS เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ดินต่อไป

Trairee01 Trairee02 Trairee03

Trairee04 Trairee05 Trairee06