เวทีปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยตำบลนาทุ่ง

natung01

วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2559 ณ วัดดอนทรายแก้ว ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร สภาองค์กรชุมชนตำบลนาทุ่ง นำโดย นายสามารถ ศุภวิมุติ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลนาทุ่ง นายเลิศเชาวน์ ลือชัย กำนันตำบลนาทุ่ง นายสัญชาติ จีนพลัด เครือข่ายแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินภาคใต้ และขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชุมพรเปิดเวทีปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยตำบลนาทุ่ง พร้อมด้วยนายสมหมาย พันธุรัตม์ ประธานกลุ่มสิทธิชุมชนตำบลชุมโคได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงประการณ์การทำงานและการแก้ไขปัญหาพื้นที่รอบสนามบินชุมพรที่ตอนนี้ได้เข้าบรรจุอยู่ใน พื้นที่แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติของ รัฐบาล มีผู้เข้าร่วมจากท้องที่ ท้องถิ่น ชาวบ้านผู้เดือดร้อนร่วมแลกเปลี่ยนถึงความเป็นมาในอดีตจนถึงปัจจุบันของปัญหาที่ดินทำกิน ร่วมวิเคราะห์ แยกประเภทพื้นที่ปัญหา เพื่อนำไปสู่การจัดทำข้อมูลในระบบGpsและ Gis ต่อไปในการยื่นเรื่องเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้นายเลิศเชาวน์ ลือชัย กำนันตำบลนาทุ่ง กล่าวว่า ปัญหาที่ดินทำกินของตำบลนาทุ่งเป็นปัญหามาเรื้อรังมานาน ทั้งนี้มีการพยายามแก้ไขปัญหามาโดยตลอด เหตุเพราะพื้นที่ทับซ้อนกันหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบ จึงยังไม่ได้รับการแก้ไข วันนี้มีสภาองค์กรชุมชนซึ่งเป็นองค์กรที่ถูกต้องตามกฎหมายเปิดโอกาสให้ผู้เดือดร้อน ได้มาพูดคุยเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง ให้ใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ ลุกขึ้นมาจัดการปัญหาของตนเองโดยใช้สภาองค์กรชุมชนเพื่อเป็นเวทีกลาง