ประเด็นงานสภาองค์กรชุมชน

Noppadol 

นายนพดล ชอบตรง

ตัวแทนสภาองค์กรชุมชน
ตำแหน่ง: คณะยุทธศาสตร์ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชุมพร

Sudaporn 

นางสุดาภรณ์ ปัจฉิมเพ็ชร

ตัวแทนสภาองค์กรชุมชน
ตำแหน่ง:กองเลขา สภาองค์กรชุมชน

 

บริบทสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชุมพร

สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดชุมพร ดำเนินงานขับเคลื่อนงานพัฒนาโดยแกนนำองค์กรชุมชนทั้ง ๘ อำเภอ โดยพยายามเชื่อมโยงกับส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นส่วนงานราชการระดับจังหวัด พัฒนาสังคม... อ่านต่อ
 

ทำเนียบสภาองค์กรชุมชมที่จดแจ้งแล้ว

การจดแจ้งจัดตั้งสภาใหม่มีการดำเนินการต่อเนื่องทุกปี จังหวัดชุมมีเป้าหมายที่จะจัดตั้งสภาให้ครบทุกพื้นที่ ตอนนี้เรามีการจดจัดตั้งไปแล้วกว่า 90% เหลือเพียงไม่ถึง 10% เท่านั้นก็จะบรรลุเป้หมายได้ แวะชมทำเนียบสภาของเราซิคะ อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนตำบล ปี 51-58

ข่าวความเคลื่อนไหวงานสภาองค์กรชุมชน

sapa278 อ่านต่อ!
ประชุมตัวแทนคณะขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชุมพร

30 พฤศจิกายน 2558 บ้านควนตะล่อม ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร