ประเด็นงานจัดการทรัพยากรและที่ดินทำกิน

uayporn 

นายอวยพร มีเพียร

ตัวแทนการจัดการทรัพยากรและที่ดินทำกิน
ตำแหน่ง: คณะยุทธศาสตร์ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชุมพร

Tawat 

นายธวัฒน์ คล้ายรุ่ง

ตัวแทนการจัดการทรัพยากรและที่ดินทำกิน
ตำแหน่ง: คณะยุทธศาสตร์ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชุมพร