ประเด็นงานการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำและภัยพิบัติ

Arun 

นายอรุณ คงสุวรรณ

ตัวแทนการจัดการทรัพยากรลุ่มมน้ำ
และภัยพิบัติ
ตำแหน่ง: คณะยุทธศาสตร์ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชุมพร

Aungwipa 

น.ส.อังวิภา โสมขันเงิน

ตัวแทนการจัดการทรัพยากรลุ่มมน้ำ
และภัยพิบัติ
ตำแหน่ง: กองเลขา การจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำ
และภัยพิบัติ

ข่าวความเคลื่อนไหวงานการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำและภัยพิบัติ!

Poadang

"สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจหลังภัยพิบัติที่พ้อแดง"

หากผู้อ่านได้มีโอกาสเดินทางลงภาคใต้ บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 จะเห็นจุดซื้อขายผลไม้ขนาด...

Read More