ประเด็นงานทุนและเศรษฐกิจชุมชน

Paiboon 

นายไพบูลย์ นุ้ยพิน

ตัวแทนทุนและเศรษฐกิจชุมชน
ตำแหน่ง: คณะยุทธศาสตร์ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชุมพร

Liwan 

น.ส.ลิวรรณ ศรีสุทยะคุณ

ตัวแทนทุนและเศรษฐกิจชุมชน
ตำแหน่ง: กองเลขา ทุนและเศรษฐกิจชุมชน