12 มิ.ย. 58 ลงพื้นที่ ตำบลดอนยาง

คณะทำงานสภาองค์กรชุมชนฯจังหวัด ลงพื้นที่ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

วันที่ 12 มิถุนายน 2558 นายธวัฒน์  คล้ายรุ่ง คณะยุทธศาสตร์ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชุมพร นายรัชตะ  มารัตน์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน พร้อมด้วยกองเลขาขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตำบลดอนยาง อำเภอประทิว จังหวัดชุมพร เพื่อทำความเข้าใจในกระบวนการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน และการพัฒนาคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน ในการนี้ได้รับเกียรติจากหน่วยงานท้องถิ่น ท้องที่ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก

Tent01  Wat01 WatTent  Wat02  Wat03