สภาพลเมืองจังหวัดชุมพร

"เราปฏิรูปท้องถิ่นโดยสภาพลเมือง สู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง"

sapapollamuangbig

ข่าวกิจกรรมสภาพลเมืองจังหวัดชุมพร

pollamuang01 อ่านต่อ!

สภาพลเมือง จังหวัดชุมพร

10 กรกฎาคม 2558 เวทีสภาพลเมือง

pollamuang02 อ่านต่อ

เวทีบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดสู่สภาพลเมืองจังหวัดชุมพร

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558

Supported by

จังหวัดชุมพร
สภาพัฒนาการเมือง
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
สภาองค์กรชุมชนLogo
Logo

Latest Tweet

Twitter response: "Bad Authentication data."

Contact us

Southbrigde Avenue 2
Denver, Colorado

Show Route
Mail us